Eksploatacja wodociągów i kanalizacji

Prowadzi działalność w zakresie:

– zaopatrzenia w wodę pitną oraz do celów gospodarczych i przemysłowych

– odprowadzania ścieków i eksploatacji oczyszczalni

– wydawania warunków technicznych podłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej

– opiniowania i uzgadniania dokumentacji technicznej z zakresu wodociągów i kanalizacji

 

Administruje:

– sieć kanalizacyjną o długości 177,2 km,

– mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o dobowej przepustowości 2200 m3/dobę – przyjmującą ścieki z miasta Jedlicza oraz sołectw: Dobieszyn, Potok, Żarnowiec, Jaszczew, Moderówka i Chlebna.

– 36 przepompowni ścieków na terenie gminy Jedlicze.

 

Dysponuje:

– własną siecią wodociągów o długości 38,6 km.

 

Hurtowo kupuje wodę pitną od MPGK Krosno Sp z o.o. z ujęcia na rzece Jasiołce w Szczepańcowej.

Dostarczona do odbiorców woda spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz.417).

 

Kierownik

Agnieszka Szewczyk

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.