Transport i usługi komunalne

Zakres działalności:

– wywóz nieczystości stałych i płynnych – zbiórka odpadów stałych i opróżnianie osadników z gospodarstw indywidualnych mieszkańców Gminy Jedlicze

– selektywna zbiórka odpadów w pięciu frakcjach: makulatura, plastik, szkło, tekstylia-szmaty, drobny złom

– zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych.

 

Administruje:

– budynki wielorodzinne

– cmentarze

– dom przedpogrzebowy

– szalety miejskie

 

Świadczy usługi w zakresie:

– wyłapywanie bezdomnych zwierząt

– przewozu materiałów budowlanych

– koszenia placów

– zimowego utrzymania dróg

– wynajmu sprzętu.

 

Nietypowa lekcja ekologiiPo wybraniu podanego powyżej numeru alarmowego
i odsłuchaniu automatycznej sekretarki należy wybrać odpowiednią cyfrę celem połączenia się z osobą odpowiedzialną za:
1. Dział usług komunalnych - usługi cmentarne, usługi komunalne wymagające szybkiej interwencji.
2. Dział wodno-kanalizacyjny - awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, awarię przepompowni
i hydrofornii.